өгөөмөр монгол ххк

building1

Манай компани төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа 40000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг дэмжиж, зах зээл дээр бага талбайтай орон сууц ховор байгааг харгалзан өөрийн эзэмшил газар дээр 810 айлын орон сууц барихаар зураг төслийг боловсруулж, техникийн нөхцөл хангасан билээ.

үйл ажиллагааны чиглэл

finance65

  • Барилга
  • Орон сууц
  • Авто машин
  • Тавилга